Premazivanje

Pregled

Zaposlenici službe antikorozivne zaštite, obučeni su u tvrtkama za obuku trećih strana, a naše osoblje za lakiranje ima dugogodišnje iskustvo i odgovarajuće certifikate. Komora za sačmarenje i pjeskarenje kao i komora za lakiranje u mogućnosti su prihvatiti dijelove mase do 25 tona, koristeći pokretana radna vozila.

coating

Antikorozivna zaštita (sačmarenje, metalizacija i lakiranje) se provodi u skladu s NORSOK normama i sve projekte nagleda, provjerava i dokumentira kvalificirano osoblje, pazeći da se radne operacije provode na siguran način u skladu sa specifikacijama naših klijenata i zahtjevima isporuke.

Mogućnosti:

    • Certifikat lakiranja prema NORSOK M 501 normi i pjeskarenje u sladu s normom ISO 8501-1. Sa.3
    • Maksimalne radne dimenzije uratka za pjeskarenje su 8m dužine x 5m širine x 3m visine
    • Komora za lakiranje ima dimenzije 14m x 4m i najnoviji sustav za izvlačenje isparavanja
    • Oprema za ispitivanje lakiranja sukladna je NORSOK normi
    • • Za svaki projekt generira se kompletni paket dokumentacije.